Dåben

Tre dråber vand og en række bestemte ord - tænk at det kan betyde så meget! Dåben betyder indmeldelse i Kirken, som er så meget mere end bygningerne. Barnet bliver en del af Kristi menighed, som begyndte med disciplene for 2000 år siden, og nu rækker ud over hele kloden. Et mægtigt fællesskab.

Dette fællesskab får vi en forsmag på, når vi mødes til dåb: Kirken åbner dørene - og venner og familie og menighed strømmer ind, fulde af glæde.

I dåben siger Gud ja til barnet - nu hører det til Jesus Kristus - og får Helligånden som gave. Og Gud vil aldrig forlade barnet.

Fadder

Ved dåben skal der vælges 2 til 5 faddere. De skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen. De behøver dog ikke at være medlemmer af folkekirken. I kirken har vi brug for deres navne og adresser, men ikke deres CPR-numre.

Hvad betyder det at være fadder?

Hvis du siger ja til at være fadder, betyder det, at du er vidne ved barnedåben. Det er en god idé at sørge for at få et godt og nært forhold til det barn, du er fadder for, så du også kan være med til at fortælle barnet om, hvad kristentro er. Det kan du gøre ved at læse bibelhistorier for barnet, fortælle og tale sammen om kristendom og tage det med i kirke.

Rent praktisk

Forældrene skal kontakte sognepræsten, så vi kan aftale et dåbstidspunkt (og kirke) - vi skal også aftale en tid før dåben, hvor vi kan mødes og tale sammen om dåben. Det er ikke skidt, hvis også fadderne er med dér. Vi gennemgår ritualet og dets betydning. Vi ser også på salmer til dåben.

Ovenstående info om fadderne medbringes, sammen med barnets fulde navn og CPR-nummer.

Læg mærke til at barnet skal være navngivet inden det er et halvt år gammelt. Navngivningen kan ske ved dåben eller før.

Der er mulighed for lørdagsdåb, men det er oplagt at lade dåben være en del af søndagens gudstjeneste.

Hvis der ikke er tilknytning til den valgte kirke, enten gennem historie med denne kirke eller bolig i sognet, skal der ved lørdagsdåb betales for pastoratets udgifter ved brug af kirken og øvrigt personale end præsten. Det beløber sig til 5500 kr plus blomster, hvilket normalt er cirka 250 kr. Denne regning skal være betalt 3 uger før den kirkelige handling, som i modsat fald aflyses.